Ryst it-afdelingen sammen med et linedance arrangement

It er en af kerneaktiviteterne i de fleste virksomheder: Vi har brug for velfungerende it for at vores virksomheder og institutioner fungerer, som de skal og kan løse de opgaver, de har. Erfaringer fra hverdagen i private og offentlige virksomheder har også vist, hvor store problemer det giver, hvis it-systemerne ikke fungerer efter hensigten. Hos Maersk rederiet havde man for nogle år siden store problemer med udviklingen og introduktionen af et nyt it-system, der skal styre den kæmpemæssige flåde af skibe og containere, og det kostede mange hundrede millioner. I det offentlige har vi ofte hørt om fejlslagne it-projekter, der volder problemer: SKAT har problemer, der er problemer med postsystemer og meget andet.

Virksomhedens it-medarbejdere er vigtige for, at man kan løse disse problemstillinger og få velfungerende systemer op at køre. Derfor vil vi foreslå, at I i jeres virksomhed gør lidt ekstra for at pleje medarbejderne. Prøv for eksempel af holde holde et event, hvor I ryster medarbejderne sammen med linedance. Linedance er en fantastisk aktivitet, fordi man både skal performe som person og kunne fungere i en gruppe. Når danserne står på linje og laver deres trin i takt, opstår der en god følelse af samhørighed og samarbejde, og samtidig er der mulighed for at vise, hvad man kan.

CRM-folkene er afgørende

En af de medarbejdergrupper i it-afdelingen, som det er vigtigt at fokusere på, er dem der arbejder med jeres CRM-system. Det kan for eksempel være fra lime-technologies.dk, som leverer et af markedets bedste systemer til CRM. Når jeres it-folk har fået CRM-systemet fra lime-technologies.dk op at køre, har I adgang til et styresystem for jeres kunderelationer, som er second to none.

Hvad er et CRM-system egentlig? Betegnelsen dækker over begrebet Customer Relationship Management, og det siger jo det meste om, hvad det handler om. Med et CRM-system fra lime-technologies.dk kan I logge kundeaftaler, registrere salgsaktiviteter, aftaler, kontrakter og alle mulige andre informationer, som kan tilføre jeres samarbejde med kunderne ekstra kvalitet og styring. Samtidig sikrer et CRM-system fra lime-technologies.dk, at informationer om aftaler, kunder, salg m.v. bliver fælles tilgængelige, så hele salgs- og serviceafdelingen kan arbejde med dem. Der er ingen nøgleinformationer, der strander på en medarbejders skrivebord, fordi vedkommende gerne vil holde dem for sig selv.

Mange muligheder for linedance events

Der er mange muligheder for at arrangere et linedance event for jeres it-medarbejdere. Der er linedance klubber i de fleste byer, og her vil man ofte gerne samarbejde om en sådan aften eller weekend, hvor de kan lære jer dansetrinene og dele glæden ved linedance. I kan også deltage i store linedance træf, hvis jeres it-folk bliver fanget af aktiviteten.

Nogle klubber arrangerer ligefrem kurser i linedance, og I kan jo overveje, om dette skal være et tilbud for jeres it-folk, eller om I vil begrænse jer til en enkelt aktivitet.

marinate